Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2014

killmenow
6010 7ad0
Reposted fromWordsUnspoken WordsUnspoken
killmenow
Reposted fromgifz gifz
killmenow
myślę, że serce przypomina głęboką studnię. nikt nie wie, co jest na dnie. można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— haruki murakami, 'samolot albo o tym, że mówił do siebie, jakby recytował wiersze'
Reposted frommayamar mayamar
killmenow
Do dzieła moi mili. Niech się zacznie, to co się nie skończy.
— ...
Reposted fromhesitant hesitant
killmenow
6086 f593
Reposted fromsatanislav satanislav
killmenow
To szaleńcy" - powiedziałem do Lily. A ona zachowała się tak, jakby mnie nie usłyszała. Ale gdy oddziały przemaszerowały, odwróciła się do mnie i oświadczyła: "I ja zachowywałabym się jak szalona, gdybym miała nazajutrz umrzeć.
— John Fowles "Mag"
Reposted fromPanna-Bovary Panna-Bovary
killmenow
6102 ae56
Reposted fromWordsUnspoken WordsUnspoken
killmenow
6108 bc97
Reposted fromsabbathblack sabbathblack

March 26 2014

killmenow
7056 09d7
Reposted fromutoopia utoopia
killmenow
7057 4f1c
Reposted fromnowisgoog nowisgoog
killmenow
7389 8386 500
Reposted fromlostness lostness
9221 4599
Reposted fromShadowgirl230 Shadowgirl230
killmenow
8008 d768
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk
killmenow
Play fullscreen
To mi przypomina, że nie jestem saaam.
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine
killmenow
9236 618a 500
killmenow
9255 4e63
Reposted frommistic mistic
killmenow
Chodź, zobaczmy świat na własne oczy, 
Po czym chodźmy nabrać mocy i zobaczyć niebo w nocy, 
Mówię chodźmy, świat nas zaskoczy, uwierz ..
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine

February 16 2014

killmenow
Dobrowolnie nikt
Nie wyznaje prawdy
I nie przyzna że 
Bywa nienormalny
— Renata Przemyk poki swieci slonce
Reposted fromendAngel endAngel
killmenow
7757 7bad
Reposted fromrichardth richardth
killmenow
jest mi źle.
jest mi kurwa ŹLE!
— ohmarilyn
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl